MEMBERSHIP CARD

- Mỗi thẻ sẽ có 1 giá trị số. Giá trị số này tương ứng với 1 thông tin khách hàng

- Dãy mã KH đầu tiên: MP000001

- Xuất trình thẻ khi thực hiện bất kỳ giao dịch tại cửa hàng/ đối với online thông tin khách hàng khi đăng ký làm thẻ để tích điểm

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  • Tên
  • Số điện thoại
  • Email

NỘI DUNG THẺ

  • Đơn vị tính: P
  • 1P = 50.000 VNĐ

1. Member Card

1.1. Quyền lợi

- Miễn phí 1 khẩu trang với 10P đầu tiên. Cứ mỗi 20P sẽ nhận 1 voucher giảm giá (hoặc code giảm giá 20%) Bạn được tặng 1 Keychain/ khẩu trang vào tháng sinh nhật (>20P).

1.2. Điều kiện

- Bill mua hàng đầu tiên

1.3. Quy định duy trì thẻ

- Sau 1 năm sẽ reset điểm thẻ. (được tính từ thời gian khách hàng bắt đầu mua hàng) *tích lũy dưới 200P sẽ reset thẻ thành 0P

2. Red Card

2.1. Quyền lợi

- Miễn phí 1 khẩu trang với 10P đầu tiên (tính từ mốc 200P).

- Được tặng 1 sản phẩm nón PREMIER/ FLIPPER khi tích lũy được mỗi 30P

- Được tặng 1 KEYCHAIN + 1 bộ sinh nón trong tháng có ngày sinh nhật (>20P)

- Mặc định giảm giá 20% cho tất cả sản phẩm

- Được mua hàng ưu tiên (trước 24h khi diễn ra sự kiện)

  • Black Friday
  • 8/8 – Anniversary
  • Tet Holiday (Lunar New year)
2.2. Điều kiện

- Tổng số P mua hàng từ 200P

2.3. Quy định duy trì thẻ

- Tích lũy tối thiểu được thêm 200P trong vòng 01 năm (12 tháng kể từ khi trở thành Red card) Sau 12 tháng sẽ reset thẻ nếu ko đủ đáp ứng điều kiện thẻ.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: