PREMI3R sử dụng dich vụ giao hàng của bên thứ 3 như giaohangtietkiem để vận chuyển đơn hàng đến cho khách hàng.
Trong đó, 

 1. Số lần giao hàng: tối đa 03 (ba) lần/ đơn hàng
 2. Giao hàng đến tay Người Nhận:
  • Nhà Vận Chuyển giao đến địa chỉ Người Nhận đã được cung cấp trước đó;
  • Nhà Vận Chuyển sẽ thực hiên cho xem hoặc không cho xem hàng theo yêu cầu ghi trên đơn hàng
  • Khi giao hàng thành công cho Người Nhận:
   • Đối với đơn hàng CÓ thu hộ (COD): cần có chữ ký Người Nhận, ghi rõ họ tên;
   • Đối với đơn hàng KHÔNG thu hộ (No COD): Có chữ ký Người Nhận, ghi rõ họ tên
 3. Trường hợp Người Nhận từ chối nhận sau khi Xem Hàng: Nhà Vận Chuyển (Nhân viên Giao Hàng) lập “Biên Bản Từ Chối Nhận Hàng” thể hiện ít nhất các thông tin:
  • Mã Đơn Hàng;
  • Lý do từ chối nhận;
  • Thông tin của kiện hàng đã bị khui, bao gồm: tình trạng thùng carton bên ngoài, tình trạng hộp sản xuất của sản phẩm, tình trạng đóng gói của sản phẩm, tình trạng sản phẩm, Số lượng sản phẩm, thông tin khác (nếu cần);
  • Số lượng: ít nhất 02 bản (01 bản Nhà Vận Chuyển lưu để đối chiếu – nếu cần; 01bản đính kèm theo kiện hàng để trả lại Người Gửi);
  • Xác nhận của Người Nhận (Chữ ký); 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: