Phóng to

 • {$*img_src}
 • {$*img_src}

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 
{$*csrf}

Chi tiết review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
{$*display_content}
ĐăngKhông đăng Xóa Sửa
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

{$*count_comment} Bình luận

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
Đăng
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
 • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

  {$*display_content}
 • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

  {$*display_content}
Không có bình luận.

{$*display_group_icon}{$*display_nick_icon}Review của {$*display_writer}

Lượt xem review
{$*count_hit}
Bình luận review
{$*count_comment}
Thích review này
{$*count_like}
Ngày viết review
{$*write_date}
{$*display_best_icon_text}

Review sản phẩm khác

Chưa có review sản phẩm khác.

#Tag trong review gần đây

#{$*hashtag} #{$*hashtag}

Chưa có #Tag trong review gần đây.

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 

Viết review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Đăng review
error

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 

Sửa review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
 • {$*img_url}
 • {$*img_url}
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Sửa review
error

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Đăng review
error
Trang Hiện Tại
 1. Trang Chủ
 2. Mới nhất

Mới nhất

23 sản phẩm được tìm thấy.

Hình thức sắp xếp
  Tìm Nâng Cao

  Tìm Kiếm

  PT0052 TAEGEUK 1st Trắng
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : PT0052 TAEGEUK 1st Trắng

  Giá bán lẻ : ₫420,000
  Giá bán : ₫249,000
  Sản phẩm mới Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  premi3r [Authentic] OVSZ Nước và Lửa TAEGEUK
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : premi3r [Authentic] OVSZ Nước và Lửa TAEGEUK

  Giá bán lẻ : ₫460,000
  Giá bán : ₫249,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  flipper [ OLD & NEW ] OVSZ Mẫu 4 sketch 8 màu
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : flipper [ OLD & NEW ] OVSZ Mẫu 4 sketch 8 màu

  Giá bán lẻ : ₫580,000
  Giá bán : ₫329,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm đề xuất Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  flipper [A1] OVSZ Mark Martin Circle Logo
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : flipper [A1] OVSZ Mark Martin Circle Logo

  Giá bán lẻ : ₫380,000
  Giá bán : ₫219,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm đề xuất Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  premi3r [Authentic] OVSZ SKETCH TAEGEUK
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : premi3r [Authentic] OVSZ SKETCH TAEGEUK

  Giá bán lẻ : ₫460,000
  Giá bán : ₫249,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm đề xuất Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  [A1] premi3r [Authentic] Reflective LOGO Keychain
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : [A1] premi3r [Authentic] Reflective LOGO Keychain

  Giá bán lẻ : ₫280,000
  Giá bán : ₫200,000
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  [A1] Premi3r [Blank] G4 dadhat [S/M/L]
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : [A1] Premi3r [Blank] G4 dadhat [S/M/L]

  Giá bán lẻ : ₫260,000
  Giá bán : ₫149,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  premi3r [AUTHENTIC] OVSZ STOP THINKING
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : premi3r [AUTHENTIC] OVSZ STOP THINKING

  Giá bán lẻ : ₫420,000
  Giá bán : ₫229,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  flipper 4sketch dadhat - [M/L]
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : flipper 4sketch dadhat - [M/L]

  Giá bán lẻ : ₫520,000
  Giá bán : ₫299,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm đề xuất Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  premi3r [Authentic] OVSZ Simple Logo
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : premi3r [Authentic] OVSZ Simple Logo

  Giá bán lẻ : ₫340,000
  Giá bán : ₫189,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  [A1] flipper [Triangle] MASK reflective black [M/L/XL]
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : [A1] flipper [Triangle] MASK reflective black [M/L/XL]

  Giá bán lẻ : ₫240,000
  Giá bán : ₫99,000
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  [A1] premi3r [Blank] OVSZ PLAIN T-SHIRT
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : [A1] premi3r [Blank] OVSZ PLAIN T-SHIRT

  Giá bán lẻ : ₫260,000
  Giá bán : ₫149,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  flipper [Adventure] OVSZ camper away
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : flipper [Adventure] OVSZ camper away

  Giá bán lẻ : ₫580,000
  Giá bán : ₫329,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  premi3r [AUTHENTIC] OVSZ Big Logo
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : premi3r [AUTHENTIC] OVSZ Big Logo

  Giá bán lẻ : ₫420,000
  Giá bán : ₫229,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  premi3r [BEAR] OVSZ Bad Bear
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : premi3r [BEAR] OVSZ Bad Bear

  Giá bán lẻ : ₫580,000
  Giá bán : ₫329,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  [A1] Premi3r [Blank] G7 bucket hat [S/M/L]
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : [A1] Premi3r [Blank] G7 bucket hat [S/M/L]

  Giá bán lẻ : ₫298,000
  Giá bán : ₫169,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  flipper [Adventure] OVSZ camper good vibes
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : flipper [Adventure] OVSZ camper good vibes

  Giá bán lẻ : ₫580,000
  Giá bán : ₫329,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  flipper New 4sketch - [S/M/L]
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : flipper New 4sketch - [S/M/L]

  Giá bán lẻ : ₫520,000
  Giá bán : ₫299,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm đề xuất Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  [A1] Premi3r [Blank] G5 ballcap [S/M/L]
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : [A1] Premi3r [Blank] G5 ballcap [S/M/L]

  Giá bán lẻ : ₫260,000
  Giá bán : ₫149,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  [A1] Premi3r [Blank] G6 meshcap [S/M/L]
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : [A1] Premi3r [Blank] G6 meshcap [S/M/L]

  Giá bán lẻ : ₫260,000
  Giá bán : ₫149,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  flipper [illuminati] OVSZ illu Structure
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : flipper [illuminati] OVSZ illu Structure

  Giá bán lẻ : ₫500,000
  Giá bán : ₫289,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  flipper [illuminati] OVSZ illu Poster
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : flipper [illuminati] OVSZ illu Poster

  Giá bán lẻ : ₫500,000
  Giá bán : ₫289,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm đề xuất Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  flipper [illuminati] OVSZ illu Pyramid
  Thêm vào giỏ hàng
  new window
  Trước khi thêm vào Yêu thích

  Tên sản phẩm : flipper [illuminati] OVSZ illu Pyramid

  Giá bán lẻ : ₫500,000
  Giá bán : ₫289,000
  Màu sản phẩm :
  Sản phẩm đề xuất Sản phẩm nhận tại cửa hàng
  Xem trước Tùy chọn
  First Prev
  1. 1
  Next Last

  Phóng to

  • {$*img_src}
  • {$*img_src}

  Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

   
  {$*csrf}

  Chi tiết review

  {$*img_product_tiny_image}

  {$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

  {$*product_name|cut:50,...}

  {$*product_price} {$*product_tax_type_text}

  {$*product_review_count}
  Review
  Điểm đánh giá
  {$*product_rating}
  {$*display_content}
  ĐăngKhông đăng Xóa Sửa
  Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
  {$*csrf}

  {$*count_comment} Bình luận

  Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
  Đăng
  Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
  • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

   {$*display_content}
  • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

   {$*display_content}
  Không có bình luận.

  {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon}Review của {$*display_writer}

  Lượt xem review
  {$*count_hit}
  Bình luận review
  {$*count_comment}
  Thích review này
  {$*count_like}
  Ngày viết review
  {$*write_date}
  {$*display_best_icon_text}

  Review sản phẩm khác

  Chưa có review sản phẩm khác.

  #Tag trong review gần đây

  #{$*hashtag} #{$*hashtag}

  Chưa có #Tag trong review gần đây.

  Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

   

  Viết review

  {$*img_product_tiny_image}

  {$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

  {$*product_name|cut:50,...}

  {$*product_price} {$*product_tax_type_text}

  {$*product_review_count}
  Review
  Điểm đánh giá
  {$*product_rating}
  Chọn sản phẩm khác
  Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
  {$*csrf}

  Số ký tự

  Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

  Nhúng bài viết vào MXH

  Đăng review
  error

  Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

   

  Sửa review

  {$*img_product_tiny_image}

  {$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

  {$*product_name|cut:50,...}

  {$*product_price} {$*product_tax_type_text}

  {$*product_review_count}
  Review
  Điểm đánh giá
  {$*product_rating}
  Chọn sản phẩm khác
  Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
  • {$*img_url}
  • {$*img_url}
  Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
  {$*csrf}

  Số ký tự

  Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

  Nhúng bài viết vào MXH

  Sửa review
  error

  {$*img_product_tiny_image}

  {$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

  {$*product_name|cut:50,...}

  {$*product_price} {$*product_tax_type_text}

  {$*product_review_count}
  Review
  Điểm đánh giá
  {$*product_rating}
  Chọn sản phẩm khác
  Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
  {$*csrf}

  Số ký tự

  Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

  Nhúng bài viết vào MXH

  Đăng review
  error
  TOP

  WORLD SHIPPING

  PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

  GO
  close